ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Как се определят изкупната и продажната цена на учебници? - БГ Учебник изкупува учебниците на 30 % от коричната им цена. Ако изкупим учебниците Ви и в същото време Ви продадем други, стойността, на която изчисляваме изкупените учебници е 40 %. Продажната цена на новите учебници е коричната им цена, а на употребяваните - 70 % от цената на новите.

В отделни периоди определени учебници и учебни помагала може да се изкупуват по други критерии или да се продават на по-ниска цена. Следете нашия сайт, за да се информирате за всички актуални промоции, които БГ Учебник предлага.

С кои учебници работим и защо? - В БГ Учебник работим само с валидни и одобрени от Министерството на образованието, младежта и науката учебници и учебни помагала. Предлагаме всички нови и употребявани учебници и учебни помагала по общообразователните предмети за 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас, както и помагала за кандидатстване и матура, и изкупуваме всички валидни учебници и учебни помагала за 8 - 12 клас.

Защо не работим с някои учебници? - В БГ Учебник не работим с: учебниците по чужди езици, тъй като те се сменят много често, а обикновено училищата сами набавят тези учебници на учениците; учебниците по специалните предмети, тъй като за тях има много малко търсете и предлагане; учебници и учебни помагала за 1 - 4, тъй като те се раздават безплатно в училищата.

Кои учебници са валидни? - Валидните учебници, помагала, учебни тетрадки, атласи и сборници за 1 клас са издадени след 2002 г., за 2 клас - след 2003 г., за 3 клас - след 2004 г., за 4 клас - след 2005 г., за 5 клас - след 2011 г., за 6 клас - след 2011 г., за 7 клас - след 2008 г. Валидните учебници за 8 клас са издадени след 2009 г., а за 9, 10, 11 и 12 клас - след 2001 г.

Защо в една година се учи по учебници за различни класове? - В гимназиите с прием след 7 клас, учениците имат една подготвителна година, в която изучават засилено чужд език, а от общообразователните предмети изучават само български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика, технологии, информационни технологии и физическо възпитание. Поради това в следващите класове изучават някои предмети по учебници за предходен клас. Това са история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование.

Как да разберем кои помагала са подходящи за даден учебник? - Повечето учебници се предлагат в комплект с помагала (христоматии, учебни тетрадки, работни листове, сборници, тестове, атласи, контурни карти, антологии и др.). Постарали сме се да структурираме сайта така, че когато разглеждате търсените от Вас учебници, да виждате и помагалата, които се предлагат към тях.

Как да се ориентираме в сайта? - Подредили сме учебниците, които предлагаме в онлайн магазина, по следния начин: разделили сме ги по класове, по предмети и по издателства. По този начин Ви спестяваме ненужното търсено в огромната база и само за няколко секунди откривате нужните Ви учебници.

Какво означават съкращенията ЗП, ЗПП и ПП? - ЗП означава "задължителна подготовка". Учебниците от този вид са най-масови, защото са предназначени за получаване на базови знания по съответния предмет. ЗПП означава "задължителна и избираема подготовка". ПП означава "профилирана подготовка". Тези учебници се използват от ученици, които изучават засилено съответните предмети.
ПОРЪЧАЙ СЕГА
Поръчайте всички нови и употребявани учебници онлайн от bguchebnik.com